Links www.links.hr
Iskanje
Filters
Close

Nagradna igra NAZAJ V ŠOLO

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI "NAZAJ V ŠOLO!"
 
1. Organizator nagradne igre NAZAJ V ŠOLO! (v nadaljevanju - nagradne igre) je iLinks d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
 
2. Nagradna igra poteka v prodajalni Links, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
 
3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki
- so državljani Republike Slovenije, z izjemo zaposlenih pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre,
- izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.
Pravna oseba ne more biti sodelujoči v nagradni igri. Nagrado ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 
4. Za sodelovanje v nagradni sodelujoči izreže oglas z nagradno igro iz kataloga NAZAJ V ŠOLO ali pride v prodajalno Links kjer dobi letak z nagradno igro, vpiše svoj veljavni elektronski naslov v prazno polje na oglasu ali letaku ter izrezan letak ali oglas odda v škatlo za nagradno igro NAZAJ V ŠOLO!, ki se nahaja na pultu blagajne. 
V žrebu za nagrado sodelujejo vsi sodelujoči, ki so izpolnili vse, v prejšnji alineji navedene pogoje sodelovanja. Sodelujoči, ki pravilno izvede vse naloge, ima možnost, da bo izžreban.
 
5. Nagrade:
Izžrebanih bo 9 nagrad:
1x prenosnik Lenovo IdeaPad L340
1x konzola Sony PlayStation4 500GB
2x gaming tipkovnica Redragon
2x brezžična gaming miška Redragon
3x optična miška Redragon
 
Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu družbe iLinks d.o.o dne 1. oktobra 2020 ob 10.00. Žrebanje izvaja in nadzoruje komisija organizatorja. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Vsako edinstven elektronski naslov vpisan na kupon/letak predstavlja eno srečko pri žrebu. Srečk z dvojnim, enakim elektronskim naslovom ne bomo upoštevali. Žrebanje nadzira 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator izmed svojih zaposlenih.
Rezultate žrebanja nagradne igre s podatki o nagrajencih bo organizator objavil v roku 48 ur po izvedenem žrebu na Facebook strani Links ter nagrajence obvestil po elektronski pošti. Rezultat žrebanja je dokončen.
Komisija vodi zapisnik žrebanja nagradne igre, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije takoj po opravljenem žrebanju.
 
7. Nagrajenec mora organizatorju preko zasebnega Facebook ali Instagram sporočila ali na elektronski naslov info@links.eu posredovati ime, priimek, naslov in telefon ter davčno številko. Nagrado bo nagrajenec prejel s strani predstavnika organizatorja na sedežu družbe iLinks d.o.o. oz. v trgovini Links v Ljubljani ali pa bo nagrado prejel brezplačno po pošti na naslov. Nagrajenec mora upoštevati določila teh pravil in pogojev nagradne igre.
Če se nagrajenec na prejeto obvestilo najkasneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in bo nagrado umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za njihovo denarno protivrednost ali kakršno koli drugo nagrado.
 
8. Darila, prejeta v nagradnih igrah, so predmet obdavčitve v skladu z določilom 3. in 4. odstavka 15. člena ter 3. točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), vendar le, če njihova vrednost presega 42 EUR (3. odstavek 108. člena ZDoh-2). V predmetni nagradni igri se davčna številka zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev v primeru, ko tako nalaga zakonodaja.
 
9. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.
 
10. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.
 
11. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
  • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
12. Pri nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
  • datumu, uri in kraju žrebanja,
  • prisotnih osebah,
  • poteku žrebanja,
  • podatki o nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
 
13. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
 
14. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
 
15. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo preko zasebnih Facebook in Instagram sporočil ali na elektronski naslov info@links.eu
 
16. Varovanje podatkov
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.
Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje
 
17. Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojen izključno odbor, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 
14.9.2020, iLinks d.o.o.